Udkikken

I 1960 blev Udkikken bygget og bemandet med personale fra Stevns fyr, hvis opgave var at overvåge og rapportere relevante oplysninger til Stevnsfortet. Bygningen er indrettet med de nødvendige rum og funktioner, så fyr vagterne kunne klare en 24 timers vagt om nødvendig.  Normalt var det 12 timers vagter senere 8 timer. Udenfor var og er der div. antenner til det udstyr, der var installeret i udkiggen. I flagstangfundamentet ses årstallet 1904, som var året hvor staten overtog driften af Stevns Fyr fra Gjorslev gods. Da staten således overtog driften af Stevns Fyr i 1904, forsvandt fyrpigerne til fordel for mandlige fyrassistenter og fyrpasser. I forbindelse med udvidelse af personale blev der etableret egen vandforsyning. Der blev bygget en ny fyrmesterbolig syd for fyrtårnet. Der fandtes allerede flere forskellige bygninger på fyrområdet med plads til Fyrassistentens og fyrpasserens familier, der skulle bo på fyret. I perioden 1965 til 1968 skete der store forandringer på fyrcenteret. Der blev i 1965 bygget nye boliger i Fyrvangen i Højerup til personalet på Stevns Fyr. Fyrpersonalet var glad for at blive flyttet væk fra området, hvor tågehornet ofte havde spoleret deres nattesøvn.

Udkiggen var døgnbemandet indtil 2011, hvor Farvandsvæsenet blev nedlagt og ansvaret for overvågning blev varetaget af Søværnet.

Kommentarer

Seneste kommentarer

Del siden